معرفی:

این کود دریایی را می توان از طریق آبیاری یا به عنوان بهترین کود تولیدی جهت محلولپاشی برگی استفاده کرد. اگر آن را در آب حل کنید، مایع(NPK) هورمون ها و میکرومغذی های طبیعی گیاهی برای محصولات شما فراهم می کند. این ترکیبات به عنوان تشدید کننده رشد گل دهی و میوه دهی، افزایش دهنده رنگ و مقاوم سازی گیاه در برابر بیماری، حشرات ، خشکسالی و سرمازدگی و گرمازدگی و شوری شناخته شده اند. بیوویت منبع طبیعی هورمونهای اکسین، سیتوکنین و جیبرلین است و این هورمونها همراه با دامنه گسترده ای از عناصر کمیاب، آمینواسیدها و عوامل کلاته کننده در بیوویت یافت می شوند و فواید زیادی دارند. بیوویت همچنین دارای کربودهیدارت های پیچیده ایست که محرک میکرو ارگانیسم های قوی می باشند. عناصر قارچی خاک می توانند به وسیله پودر بیوویت افزایش یابند.

فواید:

 • محافظ بیولوژیکی از طریق تحریک ناحیه ریشه توجه به اینکه هرچه ریشه ها درازتر و بیشتر باشند جذب عناصر توسط گیاه زیادتر می شود.
 • جوانه زنی بذر و رشد و گسترش ریشه را افزایش می دهد به عبارتی محرک رشد ریشه بوده با توان گیاه را افزایش می دهد و بنابراین باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری، حمله حشرات، خشکسالی و سرمازدگی می شود.
 • باعث افزایش گلدهی و افزایش تبدیل گل به میوه می شود.
 • باعث افزایش کیفیت محصول و عمر مفید آن می شود.
 • میکروارگانیسم های خاک که باعث تثبیت نیتروژن می شوند را افزایش می دهد.
 • فعالیت خاک را افزایش می دهد مخصوصا قارچ های مفید در خاک.
 • زمان رسیده شدن را کاهش می دهد.
 • کاروفیل گیاهان را افزایش می دهد و در نتیجه این عمل برگ ها به رنگ سبز تیره در می آیند و همچنین مقدار قند گیاهان را هم افزایش می دهد.
 • باعث افزایش مدت انبارسازی میوه ها و گیاهان می شود که این کار را با به تاخیر انداختن تخریب پروتئین ها کلروفیل و RNA انجام می دهد.
 • روند پیر شدن گیاهان(دوره پیری) را به تاخیر می اندازد، بنابراین فصل تولید طولانی تر می شود.
 • دارای 70 ماده معدنی، 17 آمینواسید، 4 هورمون طبیعی رشد عوامل کلاته کننده و قندهای پیچیده و همچنین شامل انواع ویتامین مورد نیاز گیاه می باشد.

ملاحظات عمومی:

توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

 مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

 • بسته بندی :   1 کیلو -2 کیلو

آنالیز نمونه W/V:

توصیه مصرف:

حداکثر غلظت

1:100

محلول پاشی

گیاهان زراعی، چمن،انگور

750- 500 گرم در هکتار

درختان میوه

1 کیلوگرم  در هکتار

غلات

200-100 گرم در هکتار

کود آبیاری

2-5 کیلوگرم در هکتار

ریشه زایی قلمه ها

در محلول 1:1000 فرو ببرید