معرفی:

اسیدهای آمینه، مواد معدنی را به صورت کلاته در می آورند و آنها را فعال می نمایند، اما مهمتر از آن، این است که مراحل سنتز پروتئین ها را تسهیل می کنند که این امر باعث صرفه جویی در مصرف انرژی برای گیاه می شود و گیاه می تواند از انرژی ذخیره شده در جاهای دیگر استفاده نماید. ماهیان اقیانوس، به آرامی توسط میکروارگانیسم ها تجزیه شده تا این که محتوای پروتئینی شان به اسیدهای آمینه تبدیل می شود. اجزا فعال ماهی، باقی می ماند و میکروارگانیسم های تجزیه کننده هم در محصول نهایی باقی می مانند. در واقع این میکروارگانیسم ها که شامل گونه های با ارزشی از قارچ ها هستند در طی مراحل انبارداری، باعث پایداری محصول نهایی می شوند. با توجه به خاصیت کلات کنندگی موجود در اسید های آمینه، بیوآمینو، ماده پایه ایده آلی جهت تولید کودهای DIY است.

فواید:

  • اسید های آمینه، موادی طبیعی با خاصیت کلات کنندگی زیاد هستند.
  • اسیدهای آمینه واحدهای ساختمانی پروئین ها هستند و چون این واحدها به صورت آماده در اختیار گیاه قرار می گیرد پس گیاه در انرژی و نیتروژن صرفه جویی می کند.
  • رشد گیاه را جلو می اندازد. همچنین اسید آمینه های موجود در این محصول نقش افزایش تحریک رشد را دارند.
  • اسید های آمینه باعث افزایش کیفیت و زمان انبارداری میوه جات و سبزی جات می شوند.
  • باعث زودرسی ونیز خوشرنگ شدن میوه جات می شوند.
  • باعث تقویت سیستم ایمنی گیاه می شود.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :  500 گرمی – 1 کیلو

آنالیز نمونه w/v:              

توصیه مصرف:

محلول پاشی روی برگ

حداکثر غلظت 1:100

گیاهان زراعی

500 گرم الی 1 کیلوگرم در هکتار

درختان میوه

500 گرم الی 1 کیلوگرم در هکتار

غلات

500 گرم الی 1 کیلوگرم در هکتار

کود آبیاری

1کیلوگرم الی 3 کیلوگرم در هکتار