معرفی:

کود آهن تامسون آگری تک کاملا در آب قابل حل بوده و حاوی6٪ آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت  EDDHAکلات شده است. این کود برای خاک های بسیار اسیدی تا بسیار قلیایی مناسب می باشد و تا 11 pH کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین آگری تک در خانه های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند اثر بخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومر ارتو- ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. آگری تک به دلیل حفظ آهن به شکل یون(Fe++ فرم قابل جذب توسط گیاه )با عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. آگری تک جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد.

فواید:

  • پایداری کلات آهن تا pH=11
  • کاملا قابل حل در آب و مناسب مصرف خانگی و کود آبیاری
  • قابل مصرف در انواع خاک های قلیایی و آهکی که در آنها گیاهان نیاز بیشتری به عنصر آهن دارند.
  • از مخلوط نمودن آن با ترکیبات مسی و سموم دارای فلزات سنگین خودداری گردد.
  • مقاوم به اشعه UV آفتاب و حفظ خاصیت ارتو- ارتو
  • دارای بالاترین درصد ارتو- ارتو در جهان

زمان مصرف:

بهترین زمان کاربرد تامسون آگری تک در آغاز رشد برگ های جوان و در ابتدایی ترین زمان ظهور علائم کمبود آهن است. این علائم معمولا به صورت زرد شدن برگ های جوان  و سبز باقی ماندن رگبرگ ها می باشد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :  1 کیلو

آنالیز نمونه W/V

Fe EDDHA

Ortho- Ortho

4/8%

 

توصیه مصرف

مرکبات

محصول

درختان جوان غیر بارده

میزان مصرف

15 تا 20 گرم برای هر درخت

درختان در شروع دوره باردهی

20 تا 40 گرم برای هر درخت

درختان در مرحله ی باردهی کامل

70 تا 150 گرم برای هر درخت

درختان جوان غیربارده

10 تا 15 گرم برای هر درخت

درختان میوه دانه دار و هسته دار

درختان در شروع دوره باردهی

20 تا 40 گرم برای هر درخت

درختان در مرحله ی باردهی کامل

40 تا 80 گرم برای هر درخت

انگور

10 تا 15 گرم برای هر درخت

درخچه های زینتی

10 تا 20 گرم برای هر درختچه

گیاهان زینتی

2 تا  5 گرم در هر متر مربع

نهالستان درختان میوه

2 تا  5 گرم در هر متر مربع

گیاهان زراعی

2/5 تا 5/5 کیلوگرم در هکتار

کشت هیدروپونیک

1 قسمت در میلیون آهن، از طریق اضافه کردن 17 گرم اگری تک به 1000 لیتر آب در اختیار گیاه قرار می گیرد.

 

تامسون اگری تک با همه ی کلات ها و اکثر کودها قابلیت اختلاط داشته و به راحتی می توان آن را حتی با ترکیبات حاوی فسفات جهت مصرف خاکی مخلوط و مصرف نمود. آگری تک با ترکیبات مسی وفلزات سنگین سازگاری ندارد.