معرفی:

تامسون فول مکس یک الکترولیت آلی قوی است که سلول ها را تنظیم می کند و به آنها انرژی می دهد. (الکترولیت ماده ای محلول آب و سایر محیط هاست که می تواند جریان الکتریکی را هدایت کند.) سلامت فیزیکی گیاه و جانوران ریز با توان الکتریکی مناسب آن تعیین می شود. بیوفول ماده استخراجی قوی از هیومیک است که فواید زیادی برای خاک و گیاه دارد. بیوفول کیفیت هزاران محصول را افزایش می دهد.

فواید:

 • یک الکترولیت آلی قوی است که می تواند همه سلول ها را تنظیم کند و به آنها انرژی بدهد.
 •   سلامت فیزیکی گیاهان و میکروب ها توسط توان الکتریکی مناسب تعیین می شود.
 •   دارای توانایی خاصی برای حل مواد معدنی و عناصر کم یاب است، این ویژگی اهمیت زیادی در حل سریع مواد معدنی ، فسفات و کلسییم مورد نیاز گیاهان را دارد.
 •   فول مکس عامل کلاته کننده قوی و طبیعی است که عناصر فلزی را به شکل قابل جذب و مواد غذایی را به مواد بیولوژیکی تبدیل می کند و اندازه مولکولی خیلی کوچکش باعث شده که مواد معدنی کلاته گردد.
 •   فول مکس خیلی سریع وارد دیوارهای گیاهان می شوند.
 •   همراه با محلول پاشی برگی مانند فول مکس ظرفیت گیاهی را برای جذب اکسیژن افزایش می دهد که باعث افزایش رشد می شود.
 •   فول مکس طول رشد گیاه را افزایش می دهد به این ترتیب که فرایند پیر شدن را به تاخیر می اندازد.
 •   فول مکس می تواند با جانشین شدن یا تاثیر بر روی نور خورشید فتوسنتز را افزایش دهد، این ویژگی مواقعی که هوا به مدت طولانی ابری است بسیار مهم  است.
 •   فول مکس محافظ خوبی در برابر سرما زدگی است. به این ترتیب که ذخیره رطوبت را افزایش می دهد و می تواند سطوح بالای بریکس را بسازد و گیاهان با سطح بالای بریکس دیرتر پژمرده می شوند و ضمنا مقاومت گیاه را در مقابل تنش ها افزایش می دهد.
 •   فول مکس می تواند آلاینده موجود در خاک را سم زدایی کند که باعث کاهش مسمومیت عناصر سمی در گیاه و باعث خسارت در فعالیت خاک می شود و با تجزیه سریع سم ها را کاتالیز می کند.
 •   فول مکس باعث افزایش متابولیسم پروتئین ها می شود.
 •   فول مکس در برابر خشکسالی از گیاه محافظت می کند به این ترتیب که ذخیره سازی رطوبت را افزایش می دهد و به این دلیل که می تواند بریکس را در سطوح بالا بسازد و گیاهان با بریکس بالا کمتر پژمرده می شود.
 •   فول مکس نفوذپذیری غشاء گیاهی را افزایش می دهد که باعث افزایش جذب فعال مواد غذایی می شود.
 •   فول مکس می تواند با تمام علف کش ها ترکیب شود تا بقایای سمی را خنثی کند.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

 • بسته بندی :1کیلو-10کیلو

آنالیزنمونهW/V:

توصیه مصرف:

محلول پاشی برگی

مصرف در خاک

500 گرم الی 1 کیلوگرم در هکتار

5-3 کیلوگرم در هکتار

مصرف در آب آبیاری:

باغی

زراعی و گلخانه ای

15 کیلوگرم در هکتار

10 کیلوگرم در هکتار