معرفی:

تامسون هوماگلد پودری است که کاربردهای گوناگونی دارد و کار با آن راحت می باشد. این محصول 95٪ محلول در آب  است که دارای 70٪ اسید هیومیک می باشد.

گرانول ها به طور ایده آل برای افزوده شدن به کودهای دانه ای تطبیق یافته اند. اما آنها می توانند فوری و بدون عامل تجمع که همراه با پودرهای هیومیک است حل شوند.

حلالیت سریع این دانه ها ترکیب موفقیت آمیز آنها با کودهای شیمیایی را تسهیل می کند که این کار برای کاهش سرعت تثبیت منابع فسفات و شستشوی اوره و تثبیت آن عناصر کلاته کننده و پیچیده و مقابله با سدیم بالا و فلزات سنگین مهم است.

فواید:

 • هوماگلد یک ماده محرک قوی جهت ایجاد قارچ های مفید می باشد. قارچ های مفید حلقه گمشده در روند تکامل بسیاری از خاک ها می باشند.
 • نیتروژن را تثبیت می کند و کارایی آن را بالا می برد.( برای افزودن به اوره مناسب است).
 • با فسفات ترکیب کننده و کلاته کننده طبیعی است تا به افزایش جذب مواد غذایی کمک کند.
 • نفوذپذیری سلول ها را افزایش می دهد و 40٪ افزایش جذب مواد غذایی را بیشتر می کند.
 • دارای ماده متحرک رشد اکسین مانند است که افزایش تقسیم و طویل شدن سلول را باعث می شود.
 • از تاثیرات عناصر فراوان(مخصوصا سدیم) مواد شیمیایی سمی و فلزات سنگین جلوگیری کند.
 • عملکرد اورده در خاک را عرض 80-60 روز افزایش می دهد و از تاثیر سوزاننده اوره در هنگام محلول پاشی برگی جلوگیری می کند.
 • جوانه زنی گیاه را در مدت کوتاه افزایش می دهد.
 • با آهن ارتباط دارد و می تواند عملکرد این عنصر را در تمام خاک ها افزایش دهد.
 • این محصول همچنان دارای سطح بالایی از موادمعدنی است که ناشی از بقایای گیاهان قدیمی می باشد.
 • دارای توان بافری pH است که مشکلات مربوط به افزایش pH را خنثی می کند.
 • دارای 450 CEC است که به حفظ رطوبت و مواد غذایی کمک می کند.
 • دارای ماهیتی است که به جذب بیشتر آب در خاک کمک می کند.
 • ساختار خاک را با تحریک قارچ ها برای ایجاد ملکولی برای جذب بهتر آب و اکسیژن تقویت می کند و نفوذپذیری ریشه را افزایش دهند.
 • غیر سمی و دوستدار باکتریهای مفید می باشد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

 • بسته بندی :1کیلو-5کیلو-10کیلو

آنالیز نمونهW/V:

توصیه ها:

در برابر سم ها یا مواد افزاینده محافظت می کند. برای تحریک فعالیت خاک مخصوصا قارچ ها مناسب است. کودهای نیتروژنی دانه ای مخصوصا اوره را تثبیت می کند اما می تواند نیترات پتاسیم و نیترات آمونیوم(به استثنای نیترات کلسیم) را تثبیت کند. به عنوان منبعی برای کربن خاک است.

برای کاهش تجمع فسفر بخصوص وقتی که از کودهای فسفاتی استفاده می کنید مفید می باشد.

مصرف در آب آبیاری:

باغی

زراعی

20-10 کیلو در هکتار

10-15کیلو در هکتار

نشاء کاری

غوطه ور کردن درمحلول10 درهزار

   

توصیه مصرف:

مصرف درخاک

بذرمال

100-200کیلوگرم در هکتار

200-150 گرم در هر 100 کیلو بذر