معرفی:

منبعی با درصد بالا از کلسیم، منیزیم و بر در کمپکس پیچیده ای از اسیدفولویک و مانیتول است.

فواید:

کلسیم ناقل تمام مواد معدنی است و استحکام دیواره سلولی و تقسیم سلولی تحت نظارت و فرماندهی این عنصر می باشد.

منیزیم در حکم خون حیاتی برای کلروپلاست هاست و نیزیک عنصر محرک(سینرژیست)برای فسفات می باشد.

بر عنصر بسیار مهم برای تولید مثل بوده، در حکم عنصر محرک (سینرژیست) برای کلسیم می باشد.

محصول تریو (CMB) همچنین دارای 7٪ نیتروژن بوده دارای مزایای هر یک از دو ماده تری کلپ و اسید فولویک می باشد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :  1 لیتر – 5 لیتر – 20 لیتر

توصیه مصرف

گیاهان زراعی، چمن،انگور

5-3 لیتر در هکتار

برای اخذ بهترین نتیجه، هفته ای یکبار تکرار شود.

درختان میوه

5 لیتر در هکتار

برای اخذ بهترین نتیجه، هفته ای یکبار تکرار شود.

آنالیز نمونه w/v

کلسیم

17/55%

منیزیم

2/98%

بر

0/1%

نیتروژن

15/30%

پتاسیم

0/11%

آهن

60میلی گرم برلیتر

همچنین دارای اسیدفولویک وتری کلپ می باشد.

مصرف در آب آبیاری

گیاهان زراعی، چمن

(بستگی به سایز گیاه دارد)

7-1 لیتر در هکتار

درختان میوه

20 لیتر در هکتار