معرفی:

این کود دارای سیلیس مایع با محصولات بیولوژیکی 38٪ سیلیس (که منبع تامین آن دیاتوماسئوس میکرونی) در سوسپانسون مایع می باشد که اسید فولویک و متابولیت ها میکرو ارگانیسم مفید را در بردارد. به عنوان کمک کننده سیلیس و محرک تولید مثلی می باشد. سیلیسم حلقه گمشده بسیاری از برنامه های حاصلخیزی است. این ماده تقویت کننده سلول همچنین در فتوسنتز نقش دارد و به عنوان داروی تقویتی کلی عمل می کند.

فعالیت دیالایف بر اساس دیاتوماسئوس میکرونی خشکی است که دارای 84٪ سیلیس به شکل به هم ریخته می باشد(یعنی برخلاف سیلیسم کوارتز، هیچ خطری سلامتی را تهدید  نمی کند). بیشترین واکنش گیاهان به علت سیلیسم است. اما دیالایف نیز دارای دامنه گسترده ای از میکرومغذی هاست. گیاه تک سلولی دیاتومه آبزی، بیشترین مقدار سیلیسم را دارد. همچنین دارای دامنه گسترده ای از میکرو مغذی هاست.

فواید:

 •  دیالایف سیلیسم مورد نیاز گیاه را تامین می کند.
 •  سیلیسم باعث افزایش محصول و کیفیت آن می شود.
 •  سیلیسم باعث افزایش گلدهی و میوه دهی می شود.
 •   سیلیسم عنصر اصلی برای علف های چمن، مراتع آبی و سایر گونه های علفی مثل نیشکر، گندم و جو می باشد.
 •   واکنش گلدهی گیاهان به سیلیسم خوب است. رزها و ارکیده ها طالب این ماده اند.
 •   بر به عنوان کمک کننده سیلیسم و محرک تولید مثلی هستند.
 •   تقویت کننده سلول- دیوار ضخیم سلولی مانعی در برابر آفت های مهاجمی می باشد.
 •   افزایش فتوسنتز- سیلیسم باعث عملکرد بهتر برگ ها و افزایش مقدار کلروفیل می شود. به این ترتیب که تاژک های سیلیسئوس نور خورشید را هدایت می کنند.
 •   درمان نجات بخش-سیلیسم باعث افزایش بردباری نسبت به سرما، حرارت، خشک سالی و شوری می شود.
 •   مدیریت فلزات سنگین – سیلیسم می تواند تاثیرات منفی سمیت آلومینیوم و منگنز را کاهش دهد.
 •   بهبودی گیاه- به عنوان کمک کننده گیاه برای بهبودی از حملات حشرات و بیماری ها می باشد.
 •   همچنین دارای متابولیت های بیولوژیکی است.
 •   دارای ترکیب Cloak Spray oil کلک اسپری ایل می باشد که محلولپاشی برگی را افزایش می دهد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

 • بسته بندی :5لیتری-15لیتری

آنالیز نمونه W/V:

سیلیس

12.51%

بر

0.68%

منیزیم

221میلی گرم برلیتر

آهن

0.32%

کلسیم

0.16%

همچنین دارای فولویک اسید 1400 می باشد.

توصیه مصرف:

محلول پاشی

حداکثر غلظت50: 1

درختان میوه

5 لیتر در هکتار

غلات

2لیتر در هکتار

مصرف در آب آبیاری

20-5      لیتر در هکتار