معرفی:

محصولی طبیعی است و دارای چندگونه از قارچ های مفید بوده، برای بازگرداندن سلامت به گیاهان صدمه دیده از آفات مورد استفاده قرار می گیرد.بریگت بی شامل گونه های قارچی مفید در فرمولاسیونی با پایه پودر تالک است. همچنین این محصول شامل باکتری افزاینده رشد باسیلوس پلی میگزا هم هست. ثابت شده که همراهی این  گونه قارچ ها با هم در یک محصول، کارائی بسیار زیادی دارد.

فواید:

 • با کاربرد این محصول، می تواند باعث کاهش استفاده از مواد شیمیایی سمی شود.
 • امکان استفاده از این محصول تا زمان برداشت وجود دارد.
 • محصول طبیعی و شامل قارچ و باکتری است.
 • قابل تجزیه در طبیعت است.
 • در تمام مراحل رشدونمو می تواند به کار رود.
 • بریگت بی جهت درمان بیماری های پوسیدگی ,فوزاریوم, پیتیوم،تریپس قابل استفاده می باشد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

 • بسته بندی :1Kg

توصیه مصرف:

محلول پاشی : 1 کیلوگرم در هکتار

مصرف آب آبیاری:10  کیلو گرم در هکتار

نگه داری وحمل ونقل:

 • شامل میکروارگانیسم های زنده می باشد. با قارچ کش ها، باکتری کش ها و مواد شیمیائی سمی و یا مواد ضدعفونی کننده خاک مخلوط نشود.
 • پیش از اضافه کردن به تانک، حتماً تانک را از نظر بهداشتی تمیز نمائید.
 • باتوجه به اینکه این ماده،شامل موجودات زنده است،لذاهرگز باقارچ کش ها،باکتری کش ها،موادشیمیایی سمی یاموادضدعفونی کننده خاک مخلوط نشود.پس از مصرف،تانک را حتمااز باقیمانده سموم پاک نمایید.

 • در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید و زیر C˚30 نگهداری شود.

آنالیز نمونهw/v:

سودوموناسفلورنس :

2×108 cfu/ml