معرفی:

کلسیم در حکم کامیون حمل کننده تمام مواد معدنی و بر می باشد. این محصول شامل کلسیم مایع است که می تواند جذب کلسیم را برای گیاه افزایش دهد و تحریک میکروارگانیزم ها را نیز ارتقاء بخشد.

این ترکیب شامل:

کلسیم با اسیدهای آمینه کلات شده است. بر نیز که یک عنصر افزاینده اثر کلسیم است(سینرژیت کلسیم) در فرمولاسیون این محصول، همراه با نیتروژن عناصر ریز مغذی تحریک کننده های طبیعی رشد گیاه و ویتامین   B12 (که هم ماده افزاینده رشد گیاه و هم باعث افزایش جذب کلسیم و قابلیت دسترسی کلسیم در گیاه است)

فواید:

  • کلسیم مهمترین عنصر غذایی در کشاورزی بر تولید است و کال-تک، فرم کلات شده کلسیم است که باعث جذب سریع این عنصر می شود.
  • کلسیم و بر افزاینده اثر یکدیگر بوده (سینرِیست هم هستند9 و دو تا از 4 عنصر بزرگ هستند و همیشه باید در سطح مصرف لوکس نگه داشته شوند.
  • بر، مستقیما در نقل و انتقال قندها از برگ ها به ریشه نقش دارند. نیمی از این قندها از ریشه به محیط بیرون تراوش می شود و باعث تغذیه میکروارگانیسم های خاک می شوند. لذا بر نقش مستقیم در تعادل بیولوژیک خاک دارد .
  • برای کسب بهترین نتیجه، باید چند بار مورد استفاده قرار گیرد با این وصف تمام گیاهان زراعی در تمام طول فصل رشد به تامین کلسیم پاسخ مثبت می دهند.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند

  • بسته بندی :  1 لیتر -5 لیتر – 20 لیتر

توصیه مصرف:

محلول پاشی

حداکثر غلظت 1:100

گیاهان زراعی، چمن،انگور

5-3 لیتردر هکتار

درختان میوه

7-4 لیتردر هکتار

مصرف در آب آبیاری

مصرف در آب آبیاری

10 لیتر در هکتار

 

هنگام گلدهی: به منظور تبدیل حداکثر تعداد گل ها به میوه کال- تک را به میزان 4 لیتر در هکتار با (تری-کلپ600 گرم در هکتار) پیش از گلدهی مصرف نمایید.

آنالیز نمونه w/v:

نیتروژن کل

11.71%

کلسیم

13.36%

بر

0.43%