معرفی:

مایع اسید هیومیک 12٪ برای استفاده بهتر کودها و نیز افزایش دهنده محرک رشد گیاه، افزایش دهنده فعالیت خاک و نرم کننده خاک می باشد.

اسید هیومیک مایع قهوه ای تیره و مقوی از هیومیک های پتاسیم تشکیل شده که دارای 12٪ اسید هیومیک و درصد خوبی از اسید فولویک و اسید اولمیک است. این اسید هیومیک با صرفه ترین اسید هیومیک در بازار دنیا از کیفیت استثنایی خوبی برخوردار می باشد.

هیومیک ها به احتمال قوی مهمترین عامل در تولیدات مقوی و مغذی کشاورزی می باشد.

فواید:

 • ساختار خاک را با تحریک و رشد قارچ های مفید برای ایجاد ساختار بهتربه منظور افزایش جذب آب و اکسیژن تقویت می کند و نفوذ پذیری ریشه را افزایش می دهد .
 •   عامل کلاته کننده و ترکیب کننده قوی که به افزایش جذب مواد غذایی در گیاه کمک می کند.
 •   نفوذپذیری سلول ها را برای افزایش جذب مواد مغذی به بیش از 40٪ افزایش می دهد.
 •   دارای ماده ی محرک اکسین مانند است که تقسیم شدن و طویل شدن سلول ها را افزایش می دهد.
 •   می تواند تاثیر عناصر افزاینده(مخصوصا سدیم)، مواد شیمیایی سمی و فلزات سنگین را کاهش دهند.
 •   دارای توان بافری pH است که زمانی که pH افزایش می یابد آن را خنثی می کند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
 •   دارای 450 CEC است که به حفظ رطوبت و مواد مغذی کمک می کند. 
 •   دارای گواهینامه BFA ماده آلی است.
 •   غیرسمی ومیکروب دوست است.
 •   در عرض 80-60 روز عملکرد اوره در خاک را افزایش می دهد و از تاثیر سوزاندن اوره در هنگام محلول پاشی برگی جلوگیری می کند.
 •   باعث افزایش جوانه زنی گیاه در مدت کوتاه می شود.
 •   با آهن رابطه خوبی دارد و می توان مقدار جذب این عنصر را برای گیاه در خاک افزایش دهد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

 • بسته بندی :5لیتری-20لیتری

توصیه مصرف:

محلول پاشی برگی

بذرمال

3-1 لیتر در هکتار

300 الی 500 سی سی در هر 100 کیلو بذر

آنالیز نمونه W/V:

اسید هیومیک

12.6%

اسید فولویک

اکسید پتاسیم

1.7%

مصرف در آب آبیاری:

باغی

زراعی

40-20 لیتر در هکتار در طول فصل

10-3 لیتر در هکتار در هر نوبت

نشاء کاری

غوطه ور کردن در محلول 10 در هزار