معرفی:

کود طبیعی استخراج شده از ماهی که دارای اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب، ویتامین ها، عناصر ماکرو و طیف وسیعی از عناصر میکرو موجود در اقیانوس ها می باشد. دارای 50 درصد مواد مشتق شده از ماهی های با این کود ماهی، بیشترین مقدار نیتروژن را نسبت به هر نوع کود ماهی دیگر دارد و درصد عناصر میکرو آن 5 برابر بیش از هر نوع کود ماهی موجود در بازار جهانی است. برای تولید هر لیتر از این کنستانتره قوی بیست و پنج کیلوگرم ماهی مصرف شده است.

فواید:

  • این محصول توسط اتحادیه کشاورزان بیولوژیک استرالیا (BFA) ثبت شده است.
  • این محصول دارای مقادیر استثنایی از نیتروژن طبیعی است که از گونه های ماهی های سردابی دارای پروتئین بالا به دست آمده است.
  • دارای بیشترین درصد ماده ی جامد قابل دسترس از ماهی در مقایسه با انواع کودهای ماهی است.
  •  این ترکیب منحصر به فرد رشد و پایداری موجودات خاک را ایجاد می کند.
  • دارای مقادیر متوازن و طبیعی از مواد معدنی، ویتامین ها ، روغن ها، پروتئین ها و اسیدهای آمینه و عناصر ریز مغذی است.
  • باعث تشویق و تحریک رشد و افزایش تعداد میکرو ارگانیزم ها و کرم ها ی خاکی می شود.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :1لیتری-5لیتری-20لیتری

توصیه مصرف:

محلول پاشی

حداکثر غلظت 1:100

گیاهان زراعی، چمن، انگور

5-3 لیتر در هکتار

درختان میوه

5 لیتر در هکتار

غلات

2-1 لیتر در هکتار

کاربرد خاکی

20-10 لیتر در هکتار

مصرف در آب آبیاری

30-20 لیتر در هکتار

آنالیز نمونهW/V:

نیتروژن (اورگانیک)

5.04%

فسفر(اورگانیک)

0.65%

پتاسیم(اورگانیک)

1.32%

گوگرد

1.65%

کلسیم

0.19%

منیزیم

0.11%

تیمار نشاها و مواد مورد کشت با محلول 1:50 انجام شود.