معرفی:

محصولی متوازن شده از عناصر میکروکلاته شده با مقدار قابل توجهی پتاسیم قابل استفاده در هر دو فاز رویشی و زایشی.

فواید:

  • گستره وسیعی از عناصر غذایی که هر دو فاز رویشی و زایشی گیاه را تقویت می کند.
  • باعث زودرسی محصول و افزایش کیفیت محصول می گردد از قبیل(رنگ، مزه، ارزش غذایی، قابلیت انبارداری)
  • افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ها مقاومت گیاه را در مقابل تنشهای حرارتی افزایش می دهد.
  • قابلیت جذب بالاتر عناصر توسط گیاه نسبت به کلات های متداول.
  • رفع سریع کمبود عناصر به خصوص هنگامی که گیاه تحت تنش های محیطی قرار دارد.
  • تامین عناصر ماکرومیکرو.
  • در این محصول منیزیم و پتاسیم با نسبت متوازنی علاوه بر عناصر ریز مغذی کلات شده موجود هستند تا باعث افزایش تراکم کلروفیل و نقل و انتقال قندها گردند.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :1لیتری-5لیتری-20لیتری

توصیه مصرف:

محلول پاشی

حداکثر غلظت1:100

گیاهان زراعی، چمن،انگور

5-3 لیتردر هکتار

درختان میوه

5 لیتردر هکتار

غلات

3-2 لیتردر هکتار

کاربرد خاکی

10-7 لیتردر هکتار

مصرف در آب آبیاری

10 لیتردر هکتار

آنالیز نمونه w/v:

نیتروژن

4.24%

فسفر

0.17%

پتاسیم

2.45%

گوگرد

4.88%

منزیم

1.49%

آهن

2.05%

روی

4.44%

مس

0.81%

کلسیم

186میلی گرم برلیتر

بر

0.20%

مولیبدن

0.10%