معرفی:

کود مالتی پلکس کود مایعی است که از اختلاط یک سری مواد و عناصر کمیاب کلاته کننده و کودهای آلی تشکیل شده از این کود آلی شامل کودهای ماهی، اسید فولیک، عصاره جلبک دریایی، ویتامین ها  و محرک های رشد و تریاکونتانول می باشد.

این کود علاوه بر اینکه دارای 10٪ ازت و 10٪ فسفر قابل جذب و 10٪ پتاسیم محلول می باشد، همچنین دارای تمام ریز مغذی ها مورد نیاز گیاه از قبیل آهن، مس، روی، منگنز، سلینیم، بر، مولیبدن و کبالت می باشد. خصوصیت دیگری که این کود مالتی پلکس را از سایر کودهای مایع دیگر متمایز می سازد، داشتن داشتن عصاره جلبک دریایی، اسید فولویک، هیومیک اسید و هورمون های مختلف رشد شامل ژیبرلین، اکسین و سیتوکنین و نیز حاوی مقدار زیادی از ویتامین هیا مورد نیاز گیاه می باشد. مولتی پلکس در تحریک رشد، بالا بردن مقاومت گیاه در مقابل تنش های سرمازدگی، گرمازدگی، شوری و خشکی نقش بسیار خوبی را در گیاه ایفا می کند. ضمنا مالتی پلکس از جذب بعضی از عناصر سمی مانند سدیم، منیزیم و کلر تا حدود زیادی جلوگیری می نماید.

مالتی پلکس شامل هورمون های جیبرلین و سیتوکنین و اکسین می باشد. نقش بسیار موثری در ریشه دوانی، رشد شاخه ها، ایجاد گل و تلقیح گل و نیز تقسیم سلولی و در نهایت درشت شدن دانه و میوه را سبب می گردد.

فواید:

 • تحریک رشد ریشه و ریشه دوانی بهتر گیاه در خاک که وجود هرچه بیشتر ریشه باعث جذب بهتر آب و مواد غذایی در گیاه می گردد.
 • غشاء سلولی را فعال نموده و فعال شدن غشاء سلولی باعث جذب هر چه بیشتر عناصر.
 • مفید و متعادل نمودن جذب عناصر مفید و نیز جلوگیری از جذب عناصر مسموم کننده موجود در خاک توسط گیاه می گردد.
 • تحریک هرچه بهتر عناصر در آوندهای سلولی.
 • گل انگیزی هرچه بیشتر درگیاه و ایجاد گل بیشتر در گیاه.
 • بالا بردن قدرت تلقیح در گیاه و در نتیجه تبدیل هر چه بیشتر گل ها به دانه و میوه.
 • بالا بردن وزن دانه ها و رشد بهتر میوه ها.
 • ریزش کمتر گل ها و تبدیل گل های بیشتر به میوه.
 • جلوگیری از ریزش میوه.
 • ایجاد قند و هیدروکربورهای بیشتر در میوه.
 • افزایش رشد رویشی در گیاه، درشتی میوه و ایجاد رنگ میوه.
 • افزایش سطح برگ و افزایش توان فتوسنتزی برگ ها.
 • بالا بردن مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری ها.
 • مقاومت بهتر گیاه در مقابل تنش های سرمازدگی، گرما زدگی، شوری و خشکی.
 • ایجاد طراوت و شادابی بهتر در گیاه.
 • رشد متعادل رویشی و زایشی در گیاه و ایجاد رشد متعادل در تمام شاخه ها.
 • جلوگیری از ریزش جوانه های گل سال بعد در درختانی مانند پسته که باعث افزایش تولید در سال بعد و کاهش سال آوری در گیاه می گردد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

 • بسته بندی :1لیتری-5لیتری-20لیتری

توصیه مصرف:

محلول پاشی برگی (حداگثر غلظت 100:1)

باغی

زراعی

5-3 لیتر در هکتار

3-2 لیتر در 1000 لیتر آب

(بسته به لطافت و نرمی برگ ها)

مصرف در آب آبیاری

15-5 لیتر در هکتار

آنالیز نمونه w/v:

نیتروژن

10.22%

فسفر

10.09%

پتاسیم

10.04%

گوگرد

0.23%

آهن

0.14%

مس

198میلی گرم برلیتر

روی

743میلی گرم برلیتر

منگنز

607میلی گرم برلیتر

مولیبدن

39میلی گرم برلیتر