معرفی:

تکنولوژی فعال سازی جدید شامل باکتری های مفید متوازن کننده محیط رشد گیاه است که ظرفیت افزایش رشد گیاه را نیز دارند.

میلاستین شامل سویه های پرقدرتی از باسیلوس سابتیلیس است. شامل پودر فعال کننده ای است که دارای پیش سازهای پروتئینی برای تولید متابولیت های مفید است.

شامل باکتری های مفید متوازن کننده محیط رشد گیاه است که ظرفیت رشد گیاه را نیز بالا می برند.

سطح برگ باید دارای جمعیت متوازنی از میلیاردها میکروارگانیزم باشد. هنگامی که سموم، یا تغذیه ناقص، این تعادل را به هم می زنند، پاتوژن ها، غلبه می یابند. میلاستین و سودوسبز جهت درمان بیماری سرخک موثر می باشد.

توصیه مصرف:

مایع فعال کننده و میلاستین را با هم در یک ظرف تمیز بریزید و سپس با دزهای زیر مصرف شود.

محلول پاشی: با مقدار کافی آب مخلوط شود تا به طور کامل برگ ها خیس شوند.

محلول پاشی: 250 سی سی در 100 لیتر آب سمپاشی شود.

چنانچه دز بیشتری استفاده شود، ایجاد فیتوتوکیسیتی نمی کند.

* تمام محصولات میکروبی باید در آخرین مرحله و پس از بقیه محصولات به تانک اضافه شوند. هنگام عصر استفاده شود. شود، بسیار مناسب تر خواهد بود.

برای اخذ نتیجه بهتر، هر 4 هفته یکبار تکرار شود. محلول های کوچک را داخل بطزی اصلی ریخته بعد از1ساعت خوب تکان داده شود وبعد مصرف کنید.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :250cc

 

نگه داری وحمل ونقل:

  • با توجه به اینکه این ماده، شامل موجودات زنده است، لذا هرگز با قارچ کش ها، باکتری کش ها، مواد شیمیایی سمی یا مواد ضدعفونی کننده خاک مخلوط نشود. پس از مصرف، تانک را حتماً از باقیمانده سموم پاک نمائید.
  • در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم خورشید و دمای زیر C˚30 نگهداری شود.

آنالیز نمونهw/v:

باسلیوس سابتلیس :

1×108 cfu/g min