معرفی:

اسیدهیومیک یک ماده قدرتمند در زمینه افزایش اثر نیتروژن است(سینرژیست). نوتری- کارب- ان بر پایه افزایش اثر نیتروژن در اثر اضافه نمودن به اسید هیومیک ساخته شده است.ترکیب مایعی از مواد هیومیک و نیتروژن است که باعث افزایش بازده تاثیر نیتروژن(NUE) در کشاورزی بر تولید می شود.

فواید:

  • نیتروژن در منطقه ریشه به مدت طولانی تر از معمول نگه داری می شود که این مسئله باعث حداکثر استفاده از این عنصر کاهش آبشوئی آن می گردد.
  • شامل مقدار معتنایهی کربن است که باعث می شود از هدر رفتن کمپلکس کربن- نیتروژن جلوگیری شود.
  • هیوماتهای مایع، باعث بهبود ساختمان خاک می شوند. عناصر بلوکه شده را آزاد می نمایند و رشد میکروارگانیزم های خاک را افزایش می دهند.
  • اسید هیومیک مایع موجود در این محصول کاربرد تمام کودهای دیگر را بهبود می بخشد.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

  • بسته بندی :5لیتری-20لیتری

آنالیز نمونه w/v:

نیتروژن

15.18%

پتاسیم

1.10%

توصیه مصرف:

محلول پاشی

گیاهان زراعی، چمن،انگور

5-3 لیتردر هکتار

درختان میوه

7-5 لیتردر هکتار

غلات

3-2 لیتر در هکتار

مصرف در آب آبیاری

20-10 لیتر در هکتار