معرفی:

مخلوطی از عصاره گیاهان و جانوران دریایی که با اسید فولویک و تریا کونتانول تقویت شده است. مخلوطی از 60٪ عصاره ماهی دریایی (Nutri-sea) و 30٪ تری کلپ(عصاره جلبک های دریایی) 10٪ اسید فولویک، تریاکونتالون  و همچنین دارای هفت محرک طبیعی رشد برای گیاه می باشد.

فواید:

 • کا اف اف (KFF) یک ماده محرک قوی احیا کننده خاک است. خاک را گرانوله می کند.
 • رشد ریشه را افزایش می دهد.
 • محرک بیولوژیکی رشد و تکثیر باکتری های مفید و کرم های خاکی.
 • توانایی کلاته کننده طبیعی .
 • تنظیم کننده بیولوژیکی.
 • گلدهی را افزایش می دهد.
 • جلوگیری از هدر روی مواد غذایی در خاک
 • میوه دهی بیشتر نسبت به گلدهی
 • توانایی بافری کردن سدیم و کاهش آثار سوء سدیم.
 • درمان نجات بخش در موقعیت های تنش زا از قبیل:سرما زدگی، گرمازدگی، بادزدگی، خشکی و شوری.

      سازنده بریکس(هیدروکربور)

 • محرک قوی فعالیت خاک است که بسیاری از اجزای شبکه خاک را تقویت می کند.
 • تری کلپ و ماهی به نسبت 2:1 مخلوط شده است که یکی از مهمترین کودهای طبیعی می باشد.
 • دارای هفت محرک طبیعی رشد برای گیاه می باشد.

خواص ویژه:

 • مواد غذایی فراوان و گسترده دارای طیف گسترده غذایی و هورمونی.
 • برای کم کردن تنش های گیاهی مثل سرما زدگی، گرما زدگی، شوری، خشکی، یخ بندان و ...
 • برای افزایش عمر مفید گیاه.
 • برای افزایش مقاومت به بیماری ها و آفت ها
 • برای افزایش سطوح بریکس.

ملاحظات عمومی:

- توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

- مقادیر توصیه شده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است. توصیه می شود که برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه و یا کارشناس شرکت بازرگانی یاوری مشورت شود.

- کارخانه تولید کننده و شرکت بازرگانی یاوری در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.

 • بسته بندی :  1 لیتر -5 لیتر – 20 لیتر

توصیه مصرف:

محلول پاشی

برای اخذ بهترین نتیجه، 2 هفته ای یکبار تکرار شود

گیاهان زراعی

3-1 لیتر در هکتار

کیاهان گلخانه ای

3 لیتر در هکتار

درختان میوه

5 لیتر در هکتار

برای اخذ بهترین نتیجه، هر ماه یکبار تکرار شود

مصرف در آب آبیاری:

گیاهان زراعی

10-5 لیتر ذر هکتار

گیاهان گلخانه ای

15-10 لیتر در هکتار

درختان میوه

50-30 لیتر در هکتار

مصرف به صورت بذرمال                                          5 لیتر در هر تن بذر

    

آنالیز نمونه w/v:

نیتروژن

2.82%

فسفر

0.36%

پتاسیم

1.09%

کلسیم

0.14%

منیزیم

0.10

گوگرد

0.96%