معرفی:

اسلوپتاش کود سولفات پتاسیم قابل حل در آب می باشد که برای تامین پتاسیم و گوگرد مورد استفاده قرار می گیرد. پتاسیم و گوگرد از مهمترین عناصر مورد نیاز گیاه می باشند. پتاسیم دارای تحرک بسیاری در گیاهان بوده و کمبود پتاسیم موجب خشکیدگی سرشاخه درختان، پوکی میوه های آجیلی و دانه غلات شده و کاهش آن باعث ضعف گیاه در برابر بیماری ها،آفات و تنش های محیطی نظیر خشکی و سرما می گردد. علائم کمبودپتاسیم در برگ های مسن باعث سوختن نوک و حاشیه برگ می شود.
ِاسلوپتاش علاوه بر پتاسیم، گوگرد مورد نیاز گیاهان را نیز تامین می کند.کمبود گوگرد مانند کمبود نیتروژن موجب زردبرگی برگ های گیاه می شود.مصرف اسلوپتاش در دانه های روغنی نظیر کلزاء، سویا و آفتاب گردان باعث افزایش میزان روغن این گیاهان می گردد. مصرف اسلوپتاش در خاک های شور و قلیایی توصیه می شود و همچنین می توان از اسلوپتاش درسیستم های آبیاری قطره ای نیز استفاده کرد.

ملاحظات اختصاصی:

  • از اختلاط اسلوپتاش با کودهای کلسیمی اجتناب شود.
  • از اختلاط اسلوپتاش با تامسون بلك گلد و تامسون هومی پاور در یک ظرف خودداری شود.

از آنجا که در مراحل مختلف رویشی با توجه به نوع محصول، سطح سبز، شدت کمبود،... مقادیر مختلفی از آب جهت محلول پاشی مورد نیاز است، توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

 

  • بسته بندی:9/9کیلویی

نحوه مصرف:کود آبیاری و محلول پاشی

موارد مصرف:کلیه محصولات کشاورزی

توصیه مصرف:

کیلوگرم در هکتار (kg/ha) در صورت نیاز به تکرار 15-10 روز یکبار

نحوه مصرف

محصولات زراعی

درختان میوه

گلخانه

کود آبیاری

15-8

35-15

12-7

آبیاری تحت فشار

12-7

15-10

9-5

محلول پاشی برگی

4-3

5-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

5-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

آنالیز نمونه w/v: